Analýzy

Základní analýzy (vlhkost, hektolitrová hmotnost, příměsy a nečistoty, senzorické vlastnosti, přítomnost škůdců) se provádí v laboratoři při návozu společně s vážením. Stanovení obsahu kadmia, morfinu, glyfosátu, pesticidů a ostatních chemických parametrů se zajišťuje na vyžádání externě.

příjem

Předčištění

Plodiny při příjmu jdou přes první síťový třídič.

čištění

Balení

Big bag (BB) až do 1000 kg.
Papírový nebo jutový pytel až do 50 kg.
Nebo volně ložené

analýza

Příjem

Je možný jak volně ložený, tak i pytle nebo Big bagy.

předčistění

Čištění

Samotné čištění se provádí na druhém síťovém třídiči, denzimetrickém stolu, odkaménkovači a následně na optickém třídiči Sortex, výsledná čistota plodin je 99,9 %. Čistička je vybavena pomaluběžnými výtahy (zabraňují poškození plodin při dopravě) a dvěma permanentními magnety na odstraňování kovů.

balení